АИС за управление на регулирането на инвестиционни процеси
image-1

Електронни услуги

Заявление за издаване на заповед за разрешения за изработване на ПУП Детайли Заяви
Заявление за издаване на заповед за разрешение за изработване на проекти за изменение на ДУП Детайли Заяви
Заявление за издаване на заповед за одобряване на ПУП Детайли Заяви